מספר טלפון


5006000 - 02 אחוד דוד ברמן סוכנות לביטוח בע"מ
5006000 - 02 דוד ברמן אחוד סוכנות לביטוח בע"מ
5006005 - 02 (פקס) אחוד דוד ברמן סוכנות לביטוח בע"מ
5006100 - 02 "אורן ציוד חימום בע"מ
5006111 - 02 שרות "אורן ציוד חימום בע"מ
5006333 - 02 שערי העיר
5006555 - 02 סניף רוממה
5006630 - 02 תיירות פנים
5006640 - 02 (פקס) תיירות פנים
5006650 - 02 מחלקה רוסית
5006655 - 02 מחלקה עסקית
5006666 - 02 תיירות יוצאת