מספר טלפון


5007000 - 02 לשכת גיוס ירושלים
5007333 - 02 (פקס) לשכת גיוס ירושלים
5007772 - 02 (פקס) ישרוטל טאואר ירושלים מלון
5007777 - 02 ישרוטל טאואר
5007777 - 02 ישרוטל טאואר ירושלים מלון
5007778 - 02 הזמנות (פקס) ישרוטל טאואר ירושלים מלון
5007800 - 02 קרית חינוך מרכזיה
5007800 - 02 בית ברכה קרלין סטולין
5007806 - 02 גזברות בתי ספר יועצת
5007807 - 02 מזכירות ראשית
5007810 - 02 מערכת שבועון ד ב א ש
5007813 - 02 יחסי ציבור
5007821 - 02 מרגליות הוצאת ספרי לימוד
5007831 - 02 הנהלת חשבונות
5007832 - 02 הנהלת חשבונות
5007833 - 02 הנהלת חשבונות
5007838 - 02 פנימיה בת ציון
5007840 - 02 מזכירות בת ציון
5007841 - 02 רישום תלמידים
5007843 - 02 רישום תלמידות
5007851 - 02 מעונות קרית חינוך מרכזיה
5007852 - 02 גנים מעונות קרית חינוך מרכזיה
5007853 - 02 מנהלת בת ציון
5007854 - 02 בתי ספר מנהלת
5007856 - 02 בתי ספר יועצת
5007857 - 02 בתי ספר מזכירות
5007860 - 02 אם בית בת ציון פנימיה ב
5007875 - 02 מנהל משק
5007876 - 02 אם בית בת ציון פנימיה א
5007877 - 02 אם בית בת ציון פנימיה ג
5007880 - 02 בית ספר בת ציון