מספר טלפון


5008111 - 02 בית אבות נוה שמחה
5008111 - 02 בית חולים סעודי נוה שמחה
5008111 - 02 נוה שמחה בית אבות
5008333 - 02 דמון טלקום
5008500 - 02 מרקיור שערי ירושלים
5008500 - 02 מרקיור שערי ירושלים מלון
5008500 - 02 שערי ירושלים מרקיור שערי ירושלים מלון
5008777 - 02 לוינגר דר שמואל עיניים מרכז רפואי שערי העיר
5008777 - 02 לייזר שערי העיר עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים ולשיפור ה
5008777 - 02 עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים ולשיפור הראיה
5008888 - 02 שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה