מספר טלפון


5009300 - 02 יוניק תעשיות תוכנה בע"מ
5009301 - 02 (פקס) יוניק תעשיות תוכנה בע"מ
5009500 - 02 דפוס פרינטיב בע"מ
5009501 - 02 (פקס) דפוס פרינטיב בע"מ
5009502 - 02 פלסטיב למינציה
5009503 - 02 זמיר בר לב בע"מ
5009504 - 02 כריכית פיניש
5009505 - 02 פרסום זמיר
5009600 - 02 אגף מיחשוב
5009651 - 02 אגף משאבי אנוש
5009666 - 02 הנהלה ראשית
5009676 - 02 אגף אשראי וסניפים
5009760 - 02 מחלקת שיווק ופרסום
5009764 - 02 אגף חשב הבנק
5009800 - 02 אגף תפעול
5009866 - 02 מחלקת גביה
5009911 - 02 סניף מזרח ירושלים שייח ג'ארח
5009911 - 02 סניף הקריה בן גוריון
5009911 - 02 סניף בית יהב
5009912 - 02 קופת תגמולים וקרן השתלמות
5009912 - 02 מחלקת ניכויים מן המשכורת
5009912 - 02 מחלקת בינוי ותקשורת