מספר טלפון


5015500 - 02 רשות השידור יו"ר
5015501 - 02 יור רשות השידור
5015520 - 02 הרשות דובר
5015522 - 02 דובר הרשות
5015555 - 02 הנהלת רשות השידור מרכזיה