מספר טלפון


5311211 - 02 מקור ברוך
5311222 - 02 עיניים עור שיקום גף עליון
5311224 - 02 עור שיקום גף עליון
5311233 - 02 עור
5311237 - 02 פזילה עיניים
5311532 - 02 סניף מאה שערים
5311555 - 02 מאה שערים
5311666 - 02 האפוטרופוס הכללי ירושלים
5311811 - 02 פרימה פאלאס
5311811 - 02 מרכז התפוצות מלון פרימה פאלאס
5311811 - 02 פרימה פאלאס מלון כשר למהדרין