מספר טלפון


5312000 - 02 סומך חייקין ציטרון ושות' רואי חשבון
5312044 - 02 (פקס) סומך חייקין ציטרון ושות' רואי חשבון
5312100 - 02 הזמנת (שליחויות (רב קוי
5312101 - 02 הממונה על הסניפים והסוכנויות
5312103 - 02 (פקס) הממונה על הסניפים והסוכנויות
5312107 - 02 מחלקת דוורים
5312114 - 02 מחלקת חבילות
5312115 - 02 (פקס) מחלקת חבילות
5312127 - 02 סניף בית הכרם
5312128 - 02 (פקס) סניף בית הכרם
5312133 - 02 (פקס) מחלקת השיווק מרחב ירושלים ג שאול
5312134 - 02 הממונה על הסניפים והסוכנויות
5312135 - 02 מחלקת השיווק מרחב ירושלים ג שאול
5312139 - 02 (פקס) מדור השליחים
5312155 - 02 מנהל מחלקת השליחים
5312156 - 02 מדור השליחים
5312157 - 02 מדור השליחים
5312204 - 02 פקס) מנהל) מרחב
5312212 - 02 מחלקת מיון
5312216 - 02 מחלקת מיון
5312220 - 02 מנהל מרחב ירושלים גבעת שאול
5312228 - 02 מחלקת המשק
5312230 - 02 מחלקת בקרה
5312232 - 02 מחלקת כח
5312233 - 02 (פקס) מחלקת כח
5312235 - 02 פניות הציבור
5312236 - 02 פניות הציבור
5312249 - 02 (פקס) מחלקת מיון
5312251 - 02 (פקס) פניות הציבור
5312252 - 02 מחלקת דוורים
5312263 - 02 (פקס) מחלקת המשק
5312265 - 02 (פקס) מחלקת בקרה
5312270 - 02 פניות הציבור
5312270 - 02 רשות הדואר פניות הצבור
5312271 - 02 פניות הציבור
5312271 - 02 רשות הדואר פניות הצבור
5312282 - 02 שטנר (פקס) סניף שופן
5312291 - 02 (פקס) שטנר (פקס) סניף שופן
5312777 - 02 למען י-ם
5312777 - 02 למען י-ם עזר לנצרך מחסן מכירות
5312777 - 02 למען ירושלים
5312777 - 02 למען ירושלים
5312811 - 02 א נ ס גלובלנט בע"מ
5312811 - 02 גלובלנט א נ ס גלובלנט בע"מ