מספר טלפון


*531533 - 02
5315348 - 02 הנהלת המחלבה
5315415 - 02 מחלקת מודעות
5315425 - 02 (פקס) מחלקת מודעות
5315435 - 02 מחלקת מנויים
5315440 - 02 ג'רוזלם ריפורט
5315440 - 02 ג'רוסלם רפורט
5315577 - 02 זהב מוקד שרות ללקוח ערוצי
5315588 - 02 טכני מוקד
5315608 - 02 מחלקת המודעות
5315610 - 02 מחלקת המינויים
5315614 - 02 מחלקת הדפוס
5315666 - 02 גרוזלם פוסט ג'רוסלם פוסט
5315666 - 02 ג'רוסלם פוסט
5315666 - 02 דפוס ג'רוסלם פוסט
5315696 - 02 פוסט בוק גרוסלם
5315888 - 02 כל העיר השבועון (של כל ירושלים (רב קווי
5315888 - 02 לוח כל העיר השבועון של כל ירושלים