מספר טלפון


5318318 - 02 בית טובי העיר רב קווי
5318326 - 02 קרמר רוברט ואלישבע
5318475 - 02 'פקס'
5318543 - 02 רואי החשבון מועצת
5318544 - 02 רואי החשבון מועצת
5318603 - 02 בית יעקב סמינר למורות וגננות תיכוני ומיקצועי
5318611 - 02 בית יעקב מקצועי בית ספר
5318611 - 02 בית יעקב סמינר למורות וגננות תיכוני ומיקצועי
5318611 - 02 בית יעקב מכון למורות וגננות תיכוני מקצועי
5318611 - 02 מכון בית יעקב למורות סמינר
5318611 - 02 סמינר בית יעקב למורות וגננות בי"ס תיכוני ומקצועי
5318900 - 02 החדשות של ערוץ 2 חברת
5318901 - 02 הנהלה
5318902 - 02 הנהלה
5318912 - 02 רפי רשף מערכת
5318913 - 02 רפי רשף מערכת