מספר טלפון


5331000 - 02 רישום יולדות
5331001 - 02 מנהל אחזקה קניות ומשק
5331003 - 02 (פקס) פנת השי
5331004 - 02 הסעות מכבסה מטבח חדר תינוקות קומה ב
5331008 - 02 מכבסה מטבח חדר תינוקות קומה ב
5331010 - 02 מרכזיה בית החלמה ליולדות קרית יערים טלזסטון
5331011 - 02 פנת השי
5331100 - 02 חדר תינוקות קומה ג
5331102 - 02 חדר תינוקות קומה ב
5331103 - 02 אם בית
5331105 - 02 קניות ומשק
5331110 - 02 מטבח חדר תינוקות קומה ב
5331111 - 02 אחזקה קניות ומשק
5331204 - 02 גרוסלם ספא מועדון בריאות
5331204 - 02 גרוסלם ספא
5331234 - 02 היאט רג'נסי
5331234 - 02 רג'נסי היאט
5331234 - 02 הייאט רג'נסי ירושלים מלון
5331234 - 02 רגנסי הר הצופים
5331237 - 02 ולנטינוס וול דאן
5331331 - 02 מעלה החמישה מלון ובית הארחה
5331331 - 02 בית הארחה
5331331 - 02 בריכה בית הארחה
*533166 - 02
5331673 - 02 מדרשת (פקס) רמות שפירא המרכז החינוכי