מספר טלפון


5348101 - 02 גודמן ג'ק ושרה
5348103 - 02 ארמוזה עירית ורוני קיבוץ
5348104 - 02 אייל מיכל קיבוץ
5348107 - 02 נחום רחל ותומר קיבוץ
5348108 - 02 טלר סוזאנה ועזי
5348109 - 02 קאופמן דוריס וראובן קיבוץ
*534811 - 02
*534812 - 02
*534813 - 02
*534814 - 02
*534815 - 02
*534816 - 02
*534817 - 02
*534818 - 02
5348191 - 02 רוזנקרנץ הני קיבוץ
5348193 - 02 יודלמן אלסי ויצחק קיבוץ
5348201 - 02 גן ילדים
5348212 - 02 צרכניה מתפרה מרפאות מרכזיה מלון
5348234 - 02 אמנות סטודיו
5348254 - 02 אזולאי רונית קיבוץ
5348261 - 02 מתפרה מרפאות מרכזיה מלון
5348264 - 02 רווקיה רווקיה רווקיה צרכניה מתפרה מרפאות מרכזיה מלון
5348502 - 02 מזכיר המועצה
5348503 - 02 מזכיר המועצה
5348506 - 02 גזבר המועצה
5348507 - 02 גזבר המועצה
5348508 - 02 מהנדס המועצה
5348509 - 02 מהנדס המועצה
*534851 - 02
5348535 - 02 כח כח גביה גביה מחלקה לשרותים חברתיים
5348545 - 02 גביה מחלקה לשרותים חברתיים
5348546 - 02 גביה גביה מחלקה לשרותים חברתיים
5348562 - 02 מחלקה לשרותים חברתיים
5348577 - 02 כח כח כח גביה גביה מחלקה לשרותים חברתיים
5348579 - 02 קצין בטחון
5348582 - 02 קצין בטחון
5348585 - 02 רכש ואספקה
5348600 - 02 חדר אוכל
5348604 - 02 בית קפה קופי ענן
5348604 - 02 קופי ענן
5348604 - 02 קופי ענן בית קפה קופי ענן
5348604 - 02 קופי ענן בית קפה ומסעדה חלבית
5348606 - 02 מכון חליבה
5348611 - 02 מרפאת שיניים
5348619 - 02 אקסלרוד צפורה
5348621 - 02 מזכירות המשק
5348621 - 02 מועדון הגפן מועדון לשירה וריקודים
5348626 - 02 מזכיר המשק
5348627 - 02 מרכז המשק
5348631 - 02 אלון רפי
5348639 - 02 פלוב גליה ואדוארד
5348640 - 02 הנהלת חשבונות
5348647 - 02 גן ילדים
5348651 - 02 ענביד מוצרי בידוד קרית ענבים
5348651 - 02 ענביד מפעל הבידוד
5348653 - 02 רובינס תנחום
5348656 - 02 ענביד הנהלת חשבונות
5348658 - 02 קלדרון כרמן וחיים
5348664 - 02 גל עמיחי
5348666 - 02 מרפאה פקס) משרדי) המשק
5348666 - 02 a
5348668 - 02 סגל עיטם
*534867 - 02
*534868 - 02
*534869 - 02
*534870 - 02
*534871 - 02
*534872 - 02
*534873 - 02
*534874 - 02
*534875 - 02
*534876 - 02
*534877 - 02
*534878 - 02
*534879 - 02
*534880 - 02
*534881 - 02
*534882 - 02
*534883 - 02
*534884 - 02
*534885 - 02
*534886 - 02
*534887 - 02
*534888 - 02
*534889 - 02
*534899 - 02