מספר טלפון


*536010 - 02
*536011 - 02
*536012 - 02
*536013 - 02
*536014 - 02
*536015 - 02
5360160 - 02 מנהלת המחלקה
5360161 - 02 מנהלת המחלקה
5360163 - 02 מנהלת המחלקה
5360164 - 02 (פקס) מנהלת המחלקה
5360168 - 02 מנהל מחלקת גבייה
5360169 - 02 שעורה רקפת זית ערבה
*536017 - 02
5360180 - 02 רקפת זית ערבה
5360181 - 02 רקפת זית ערבה
5360204 - 02 מזכירות מוקד מנהלת המחלקה
5360207 - 02 ממ ראש המועצה
5360210 - 02 סגן ראש המועצה
5360222 - 02 סגן ראש המועצה
5360223 - 02 ממ ראש המועצה
5360225 - 02 ממלכתי ג
5360226 - 02 ממלכתי ג
5360227 - 02 לולב אתרוג שעורה רקפת זית ערבה
5360228 - 02 חיטה לולב אתרוג שעורה רקפת זית ערבה