מספר טלפון


5391900 - 02 מרכז וראייטי בירושלים
5391911 - 02 מרכז וראייטי לאבחון ושיקום הילד והמשפחה
5391913 - 02 פקס) מרכז) וראייטי בירושלים