מספר טלפון


5395209 - 02 היועץ המשפטי
5395212 - 02 היועץ המשפטי
5395216 - 02 הנהלה
5395255 - 02 חטיבה כלכלית
5395256 - 02 חטיבה כלכלית
5395272 - 02 המוסד העליון לערעורים של לקוחות חב' בזק
5395280 - 02 מחלקת תשתית הנדסה
5395285 - 02 יו"ר דירקטוריון החברה לשכת
5395288 - 02 תחום ארגון מינהל וחרום
5395290 - 02 הנדסה ותכנון סמנכ"ל
5395347 - 02 שיווק אגף
5395350 - 02 יחידת ארגון ומינהל
5395351 - 02 הסמנכ"ל לשכת
5395360 - 02 אגף מכירות ושירות לפרטיים
5395394 - 02 ארגון ומינהל יחידת
5395418 - 02 קשר עם ארגונים בינל
5395419 - 02 מחלקת תשתית הנדסה
5395436 - 02 אגף תקציב ובקרה
5395439 - 02 אגף חשבות
5395489 - 02 'יח ארגון ומינהל
5395503 - 02 לשכת סמנכל לכספים
5395504 - 02 לשכת סמנכל לכספים
5395510 - 02 אגף מימון והשקעות
5395512 - 02 גביה אגף
5395513 - 02 גביה אגף
5395543 - 02 אגף ספקים
5395568 - 02 אגף שכר
5395578 - 02 המבקר הפנימי
5395579 - 02 המבקר הפנימי
5395630 - 02 אגף גביה
5395639 - 02 אגף רשתות גישה
5395776 - 02 אגף ספקי תקשורת