מספר טלפון


5398545 - 02 מנהלת דרום
5398555 - 02 מטודלה מזרח ירושלים
5398666 - 02 אופיר טורס בע"מ שרות נסיעות ותיירות ב"כ של קוקס ווגון לי
5398811 - 02 ספרייה (פקס) המרכז ללימודי ארץ ישראל הדרכה
5398822 - 02 המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
5398833 - 02 חנות הספרים
5398844 - 02 מכון לחקר קהילות ישראל במזרח
5398855 - 02 המרכז ללימודי ארץ ישראל הדרכה
5398888 - 02 בן צבי יד יצחק בן צבי ההנהלה והמזכירות
5398888 - 02 יד בן צבי מכון יצחק בן צבי
5398888 - 02 יד יצחק בן צבי ההנהלה והמזכירות
5398888 - 02 מכון יצחק בן צבי