מספר טלפון


5418200 - 02 קסלמן את קסלמן רואי חשבון
5418200 - 02 קסלמן וקסלמן רואי חשבון
5418201 - 02 (פקס) קסלמן וקסלמן רואי חשבון
5418530 - 02 ועד להצלת משפחות במצוקה
5418532 - 02 (פקס) ועד להצלת משפחות במצוקה
5418533 - 02 חסדים טובים
5418533 - 02 מפעל עזרה וסיוע חסדים טובים
5418800 - 02 רווחה מחלקת רווחה
5418824 - 02 מחלקת רווחה
5418842 - 02 המחלקה לחינוך מדור גני ילדים
5418847 - 02 המחלקה לחינוך מדור הסעות
5418849 - 02 המחלקה לחינוך
5418852 - 02 פקס) המחלקה) לחינוך
5418860 - 02 מחלקת מהנדס העיר
5418861 - 02 מחלקת הנדסה
5418878 - 02 (פקס) היחידה לתכנון אסטרטגי
5418880 - 02 דובר העירייה
5418884 - 02 מדור משאבי אנוש
5418888 - 02 מרכזיה עיריית היחידה למניעת שפכי עפר ופסולת
5418891 - 02 היחידה לתכנון אסטרטגי
5418892 - 02 מדור רכש ואספקה
5418906 - 02 לשכת ראש העיר
5418913 - 02 מבקר העירייה
5418915 - 02 סגנית וממ ראש העיר גבי בר זכאי
5418923 - 02 מנכל העירייה
5418931 - 02 גזבר העירייה