מספר טלפון


5600100 - 02 החברה הממשלתית למדליות
5600100 - 02 חברה ממשלתית החברה הממשלתית למדליות
5600121 - 02 'מח כספים
5600131 - 02 'מח שיווק ופרסום
5600143 - 02 'מח לקוחות מנויים
5600151 - 02 'מח ייצור
5600200 - 02 סניף ירושלים
5600201 - 02 (פקס) סניף ירושלים
5600600 - 02 אזורים בנין בע"מ
5600600 - 02 איזורים חברה לבנין בע"מ
5600611 - 02 אזורים לבנין (5691) בע"מ
5600611 - 02 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ