מספר טלפון


5651106 - 02 תלונות ציבור
5651111 - 02 גיחון הגיחון מפעלי מים וביוב
5651111 - 02 הגיחון מפעלי מים וביוב
5651111 - 02 משרד ראשי
5651146 - 02 תכנון ופיתוח מים
5651175 - 02 חיבורי מים
5651200 - 02 תכנון ופיתוח ביוב וניקוז
5651255 - 02 מוקד לתקלות ומפגעים מים
5651255 - 02 מוקד לתקלות ומפגעים ביוב
5651255 - 02 אחזקת ביוב וניקוז
5651266 - 02 מוקד צרכנות בירורי חשבונות מים
5651277 - 02 מוקד צרכנות בירורי חשבונות מים
5651444 - 02 ורטיקלנט סולושנס בע"מ