מספר טלפון


5675108 - 02 תורים זימון
5675111 - 02 מרכזיה סניף ראשי
5675117 - 02 מעבדה מעבדה מכון הרנטגן
5675132 - 02 מכון הרנטגן
5675222 - 02 העירייה מבקרת
5675234 - 02 לטיפול בתלונות הציבור המורשה
5675320 - 02 מכון שלום הרטמן
5675400 - 02 ביהס התיכון
5675403 - 02 (פקס) ביהס התיכון
5675420 - 02 מכון ללימודים מתקדמים
5675555 - 02 חן ויקטוריה החדשה
5675555 - 02 חן מלון
5675911 - 02 הרשות למלחמה בסמים