מספר טלפון


5676204 - 02 מנהלה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
5676207 - 02 הלאומית למדע הקרן
5676207 - 02 הלאומית למדע זבוטינסקי הקרן
5676207 - 02 הקרן הלאומית למדע זבוטינסקי קרן לאומית למדע
5676209 - 02 מינהל כספים
5676211 - 02 מזכירות אקדמית וחט מדעי הרוח
5676222 - 02 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
5676250 - 02 הקרן הלאומית למדע
5676250 - 02 הקרן הלאומית למדע
5676444 - 02 סניף מחנה יהודה
5676555 - 02 סניף הדרום
5676666 - 02 מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
5676757 - 02 (פקס) מרכז בנקאות אישית בינלאומית
5676766 - 02 סניף המלך שלמה
5676767 - 02 מרכז בנקאות אישית בינלאומית
5676822 - 02 המרכז לבריאות האשה בית חולים
5676840 - 02 פוריות בית חולים
5676911 - 02 מרכז עסקים ירושלים