מספר טלפון


5677111 - 02 הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ ביטוח אלמנטרי
5677200 - 02 בית הספר האנגליקני
5677200 - 02 בית ספר אנגליקני בית הספר האנגליקני
5677222 - 02 בית הספר האנגליקני גון צורלטון
5677444 - 02 סניף רחביה
5677555 - 02 סניף שי עגנון
5677662 - 02 לפיזיוטרפיה מכון
5677665 - 02 מרקחת בית
5677668 - 02 לבריאות הילד מרכז
*567767 - 02