מספר טלפון


5678222 - 02 מוקד שיווק
5678321 - 02 בקרת בתי חולים
5678333 - 02 מרכזיה
5678335 - 02 מזכירות הסניף
5678340 - 02 לקיחת דם
5678353 - 02 בריאות הנפש
5678354 - 02 בריאות הנפש
5678361 - 02 התפתחות הילד
5678362 - 02 התפתחות הילד
5678390 - 02 רופאים מקצועיים
5678392 - 02 קופות מזכירות רפואית
5678393 - 02 מזכירות רפואית
5678610 - 02 מרפאת אלרגיה
5678611 - 02 מרפאת אלרגיה
5678640 - 02 (פקס) מרפאת בן סירא