מספר טלפון


5679111 - 02 הפלמח הלל הגבעה הצרפתית
5679567 - 02 המכללה הדתית למורים עש ראמ ליפשיץ
5679567 - 02 המכללה האקדמית הדתית למורים עש ליפשיץ רב קוי
5679567 - 02 מכללה אקדמית דתית למורים עש ליפשיץ
5679567 - 02 מכללת ליפשיץ
5679567 - 02 סמינר ליפשיץ
5679777 - 02 אלדן מלונות ונופש בע"מ
5679777 - 02 אלדן מלונות נופש
5679777 - 02 וול דאן
5679911 - 02 המועצה להשכלה גבוהה
5679911 - 02 מועצה להשכלה גבוהה הועדה לתכנון ולתקצוב