מספר טלפון


5694212 - 02 בדיקת מקלטים הג"א
5694212 - 02 אזרחים הג"א בדיקת מקלטים הגנה
5694300 - 02 הבינוי יחידת
5694301 - 02 הבינוי יחידת
5694344 - 02 מומחים "שנלר" ירושלים 'קבלה' חר"פ מרפאת
5694361 - 02 לשכה
5694363 - 02 מחוז מבצעים
5694366 - 02 מומחים "שנלר" ירושלים 'קבלה' חר"פ מרפאת
5694369 - 02 צבאית משטרה
5694407 - 02 מחוז מבצעים
5694564 - 02 מרפאה
5694568 - 02 מרפאה
5694580 - 02 העיר ירושלים מדור קבלה קצין
5694582 - 02 מדור הלנות
5694583 - 02 מדור ניהול וכח אדם יחידתי
5694584 - 02 תנאי שירות וקבלת קהל
5694585 - 02 מדור הלנות
5694613 - 02 נהול קצין
5694688 - 02 מזכירות מחוז