מספר טלפון


5696411 - 02 טלקום בע"מ אינטרנט
5696656 - 02 ארגון גימלאי בזק
5696656 - 02 גימלאי בזק ארגון גימלאי בזק
5696666 - 02 קצין ביטחון בזק
5696777 - 02 מוקד ארצי לקביעת תורים וקבלת מידע
5696810 - 02 חשבונות הנהלת
5696811 - 02 לד'" משגב
5696811 - 02 לד'" משגב
5696821 - 02 אדם ושכר כח
5696827 - 02 קבלת חולים משרד
5696844 - 02 לידה חדר
5696848 - 02 יולדות מחלקת
5696849 - 02 נשים מחלקת