מספר טלפון


5697101 - 02 משרד רופא מחוזי
5697111 - 02 משרד הנהלת המחוז
5697114 - 02 פיזיוטרפיה משרדי סניף
5697119 - 02 התפתחות הילד
5697138 - 02 הנהלת חשבונות
5697140 - 02 ריפוי בעיסוק
5697147 - 02 יחסי משרד הנהלת המחוז
5697171 - 02 משרדי סניף
5697747 - 02 אנדוקרינולוגיה וסוכרת
5697752 - 02 עיניים אנדוקרינולוגיה וסוכרת
5697777 - 02 המושבה (דרום)