מספר טלפון


5698102 - 02 פרוזינין מעבדת
5698102 - 02 מעבדות מעבדת פרוזינין פרוזינין
5698102 - 02 פרוז'ינין מעבדות
5698103 - 02 פרוז'ינין מעבדות
5698111 - 02 מעבדה ראשית
5698118 - 02 מרפאת המטולוגיה
5698200 - 02 סניף רחביה
5698555 - 02 רחביה סניף רחביה
5698811 - 02 בית ברט דיור מוגן לקשישים
5698811 - 02 מרכז ברט שרות נשים סוציאלי דיור מוגן לקשישים
5698811 - 02 שרות נשים סוציאלי מרכז אהרון ופולה ברט
5698831 - 02 דוד ולוני הורוביץ
5698832 - 02 איזנשטטר שלומית ויהודה
5698835 - 02 יסלזון יסכיל פיהו מכון מכון יסכיל פיהו
5698835 - 02 לורה יסלזון
5698838 - 02 בן ישר רחל וזאב
5698883 - 02 יונאי איפרים חוה בית ברט