מספר טלפון


5705100 - 02 מחלקה א
5705110 - 02 מחלקה ב
5705111 - 02 איתנים (ביח איתנים)
5705111 - 02 איתנים ממשלתי לחולי נפש
5705111 - 02 מרכז לבריאות הנפש איתנים
5705120 - 02 מחלקה ד
5705130 - 02 מחלקה ג
5705133 - 02 שיקומית ג
5705140 - 02 מחלקה ד
5705150 - 02 שיקומית ב
5705160 - 02 מחלקת ילדים
5705180 - 02 הנהלה איתנים (ביח איתנים)
5705197 - 02 מחסן אספקה
5705199 - 02 (פקס) מחסן אספקה
5705228 - 02 מזכירות רפואית
5705230 - 02 (פקס) מזכירות רפואית
5705245 - 02 מחלקת מתבגרים
5705300 - 02 (פקס) המנהל (כפר הנוער (קרית יערים מוסד חינוכי של עלית הנוער
5705333 - 02 (כפר הנוער (קרית יערים מוסד חינוכי של עלית הנוער
5705333 - 02 קרית יערים כפר הנוער מוסד חינוכי של עלית הנוער
5705444 - 02 סניף מבשרת ציון
5705700 - 02 אם בי אס השקעות בע"מ