מספר טלפון


*571500 - 02
5715010 - 02 זיידבנד שמואל וחיה
5715013 - 02 כחלון כפיר ופנינה
5715014 - 02 חורש יסמינה ומשה
5715015 - 02 יוסף אסף
5715018 - 02 גבאי שרל
5715019 - 02 שטרסר שלמה ושרית
5715022 - 02 הוכמן יונה
5715025 - 02 עובדיה זהבית וישעיהו
5715026 - 02 צבי אילן
*571503 - 02
5715040 - 02 חן דינה הדר
5715041 - 02 אליהו דוד
5715044 - 02 מקובר שרה
5715048 - 02 מיכל עצמון
5715049 - 02 רובני רפי
*571505 - 02
5715063 - 02 הדס בן זינו
5715064 - 02 קרני בצלאל
5715065 - 02 מנדלסון יהודה
5715066 - 02 ירון כהן
5715068 - 02 נט פאסט
5715069 - 02 יואב מיוסט
*571507 - 02
*571508 - 02
5715091 - 02 ניאזוב מרים
5715095 - 02 הרשקוביץ אברהם
5715101 - 02 ריצי יהושע
5715102 - 02 קרואני יוסף
5715105 - 02 דוד ראסקין
5715106 - 02 דוברובסקי דוד
5715107 - 02 יהושע ומאיר ויצנר
5715109 - 02 מעוז כהן
5715110 - 02 זוסמן אלה שושנה ויצחק
5715111 - 02 גבי הובלות
5715111 - 02 הובלות גבי גבי הובלות
5715115 - 02 מזרחי עופר
5715116 - 02 לוטפולה נזיקרו
5715119 - 02 שפיגלמן אוריאל
*571512 - 02
*571513 - 02
*571514 - 02
5715150 - 02 זילברפרב מנחם והדסה
5715155 - 02 (פקס) טי אמ טי טירד מילניום טכנולוגיות בע"מ
5715156 - 02 אשר ומירב אטיאס
5715157 - 02 חבה ששון
5715161 - 02 סיני אלי
5715161 - 02 סיני אלי
5715162 - 02 סיני אלי קבלן שיפוצים ופיתוח
5715168 - 02 קשאני יוסף ושרה
5715171 - 02 בחורים רמים ישיבת אבן ישראל
5715172 - 02 בחורים רמים ישיבת אבן ישראל
5715173 - 02 בחורים רמים ישיבת אבן ישראל
5715174 - 02 בחורים רמים ישיבת אבן ישראל
5715175 - 02 בחורים רמים ישיבת אבן ישראל
5715177 - 02 רבינוביץ יצחק ואסתר
5715222 - 02 פרוסייט בע"מ
5715223 - 02 (פקס) פרוסייט בע"מ
*571525 - 02
*571533 - 02
*571535 - 02
*571545 - 02
*571550 - 02
*571551 - 02
*571552 - 02
*571553 - 02
*571554 - 02
*571555 - 02
*571556 - 02
*571557 - 02
*571558 - 02
*571559 - 02
*571565 - 02
*571566 - 02
*571567 - 02
*571570 - 02
*571571 - 02
*571575 - 02
*571577 - 02
*571582 - 02
*571585 - 02
*571595 - 02
*571599 - 02