מספר טלפון


5845050 - 02 (פקס) מכון לאוסטיאופרוזיס ושברים
5845100 - 02 מכון לאוסטיאופרוזיס ושברים
5845100 - 02 מכון אוסטיאופורוזיס ושברים ביהח