מספר טלפון


5880015 - 02 ביהס למדיניות ציבורית
5880015 - 02 מזכירות מנהל ביהס למדיניות ציבורית
5880500 - 02 סודה קלאב בע"מ