מספר טלפון


6202041 - 02 מוסד ביאליק
6202041 - 02 סוכנות בית ביאליק
6202222 - 02 המשרד הראשי
6202222 - 02 הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית
6202222 - 02 "פאזא חב' א"י להתישבות חקלאית בע"מ