מספר טלפון


6207051 - 02 מינהלת
6207124 - 02 סניף ככר ציון
6207171 - 02 אשראי עיסקי
6207171 - 02 מרכזיה סניף ראשי
6207200 - 02 לשכת מזכיר המועצה
6207200 - 02 ממ מזכיר המועצה
6207206 - 02 'מח משפטית
6207208 - 02 'מח משפטית
6207213 - 02 כח אדם ומינהל
6207222 - 02 מודיעין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב
6207223 - 02 'מח הדתית רווחה וצרכנות
6207229 - 02 'מח הדתית רווחה וצרכנות
6207240 - 02 גזבר המועצה
6207242 - 02 נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
6207244 - 02 מודיעין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב
6207246 - 02 הסתדרות הפקידים
6207254 - 02 הסתדרות עובדי המתכת חשמל תעשיה ואירוח
6207263 - 02 הסתדרות עובדי המדינה
6207264 - 02 מחלקת שיווק וחברות
6207269 - 02 דובר המועצה
6207270 - 02 הסתדרות הפקידים
6207281 - 02 המחלקה לרווחה וגימלאים
6207311 - 02 גזברות והנהלת חשבונות
6207511 - 02 המלך ג'ורג'
6207511 - 02 למשכנתאות למשכנתאות רמות אשכול
6207514 - 02 לאומי למשכנתאות
6207514 - 02 למשכנתאות רמות אשכול
6207539 - 02 למשכנתאות
6207544 - 02 למשכנתאות
6207604 - 02 אשראי עיסקי
6207607 - 02 אשראי בודדים לגביה משפטית
6207612 - 02 סחר חוץ
6207631 - 02 מטח אשראי בודדים לגביה משפטית
6207655 - 02 השקעות עוש ירושלים הר החוצבים
6207675 - 02 עוש ירושלים הר החוצבים
6207676 - 02 ירושלים הר החוצבים