מספר טלפון


6213200 - 02 סניף אגריפס
6213537 - 02 תיירות נכנסת
6213540 - 02 הנהלת חשבונות
6213541 - 02 שיווק לקוחות עסקיים
6213546 - 02 לקוחות עסקיים
6213547 - 02 קבוצות (פקס) תיירות יוצאת מרכזיה
6213549 - 02 מחלקת דרום אמריקה
6213555 - 02 תיירות יוצאת מרכזיה
6213600 - 02 ירושלים איסתא ישיר מרכז הזמנות
6213601 - 02 (פקס) ירושלים איסתא ישיר מרכז הזמנות
6213621 - 02 איסתא ישיר מרכז הזמנות