מספר טלפון


6214222 - 02 מרכז עסקים ירושלים
6214244 - 02 (פקס) מרכז עסקים ירושלים
6214434 - 02 רכש כח שירות לקוחות
6214442 - 02 הנהלה הנהח (ספקים)
6214444 - 02 אביב מרדכי מפעלי בניה בע"מ
6214444 - 02 מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ
6214449 - 02 הנהח (ספקים)
6214454 - 02 כח שירות לקוחות
6214461 - 02 משרד מכירות
6214462 - 02 משרד מכירות
6214466 - 02 שירות לקוחות
6214555 - 02 הסטודנטים מנהל
6214800 - 02 מחלקת נישואין
6214830 - 02 מחלקת כשרות
6214848 - 02 לשכת ראש המועצה
6214850 - 02 בית הדין לממונות
6214855 - 02 פקס) בית הדין) לממונות
6214860 - 02 פקס) ראש) המועצה
6214880 - 02 לשכת הרב הראשי לירושלים הרב יצחק
6214885 - 02 פקס) לשכת) הרבנים הראשים
6214888 - 02 המועצה הדתית ירושלים
6214888 - 02 לשכת הרבנות והמועצה הדתית י-ם
6214888 - 02 מועצה דתית ירושלים המועצה הדתית ירושלים
6214890 - 02 מחלקת מקואות ופיתוח