מספר טלפון


6227200 - 02 ארצות הברית
6227444 - 02 סניף (פקס) סניף מחנה יהודה
6227666 - 02 סניף שלומציון
6227760 - 02 (פקס) מחלקת מכירות
6227762 - 02 בירורים תשלומים פזגזפון
6227766 - 02 מחלקת מחלקת הנהח
6227767 - 02 מנהל מחלקת
6227770 - 02 מחלקת הנהח
6227777 - 02 הזמנות מיכלי גז פזגזפון
6227777 - 02 תשלומים פזגזפון
6227780 - 02 מנהלת מחלקת גז
6227787 - 02 מחלקת מכירות
6227788 - 02 הנהלה מנהל מחלקת