מספר טלפון


6268111 - 02 ג ירוסאל אנטרנט סירוויס פרוויד
*626886 - 02
*626887 - 02
6268880 - 02 גנים מיוחדים
6268880 - 02 פתחיה מוסדות לחינוך מיוחד גנים מיוחדים
6268884 - 02 שכלמ גביה רישום ושיבוץ
6268885 - 02 גביה ותשלומים
6268888 - 02 מרכזיה רב קווי