מספר טלפון


*627500 - 02
*627501 - 02
*627502 - 02
*627503 - 02
*627504 - 02
*627505 - 02
6275060 - 02 חמאד ידמנר ראני
6275061 - 02 סחריען נוראיר
6275062 - 02 סעאדה ג'אבר
6275066 - 02 גיניבזיאן מישל
6275067 - 02 טוויל וגיהה אמין
6275069 - 02 כהן ישראל יצחק
*627507 - 02
6275080 - 02 עבאסי איאד
6275081 - 02 ויצמן שמעון
6275082 - 02 מראגה דאוד
6275084 - 02 נדאל תלחמי
6275087 - 02 אמאם מוחמד סמיח
6275088 - 02 סביתאן מחמוד
*627509 - 02
6275102 - 02 אלסנאוי עאטף
6275103 - 02 הודא סנאוי
6275105 - 02 סמיר קבאני
6275107 - 02 גפאל מוחמד
6275108 - 02 סיאד מרים
*627511 - 02
*627512 - 02
*627513 - 02
*627514 - 02
*627515 - 02
*627516 - 02
*627517 - 02
*627518 - 02
6275190 - 02 נול דוד ומרים
6275191 - 02 מוקהאר פרספולה
6275192 - 02 מוסא פהים
6275193 - 02 אלשיך עבד אללה
6275199 - 02 נאצר נעים מחמוד
*627520 - 02
6275211 - 02 סייאד נאדרה
6275213 - 02 אבו גנם חליל
6275214 - 02 נתשה עבד אל חמי
6275217 - 02 זגל עווד
6275219 - 02 בידון עימאד
*627522 - 02
*627523 - 02
*627524 - 02
6275251 - 02 סטיליאני טופלידי
6275253 - 02 אבו סביח אלמאזה
6275256 - 02 נעים מראעה
6275257 - 02 חג חליל חליל
6275258 - 02 רושיד ודיע חאלוואני
6275260 - 02 נתשה מועין
6275261 - 02 באשה מופיד
6275264 - 02 אעוור סאיב
6275265 - 02 מחיסן נדרה
6275268 - 02 תמימי מופיד
6275269 - 02 גריגולי אלפטריה
6275272 - 02 סגל אוריאל
6275275 - 02 קפליניאן פאול ומרי
6275277 - 02 הדמי נאסר
6275279 - 02 אלקודס לשמירה ושירותים בע"מ ג ע
6275282 - 02 גזאווי גבריאל
6275284 - 02 טחאן שחאדה
6275285 - 02 מראגה מחמד
6275288 - 02 אבו חדיד סאלם
6275289 - 02 קדמאני שרין אחמד
*627529 - 02
6275301 - 02 סאמיה אל חוסיני
6275303 - 02 אפרתי ארז
6275305 - 02 אורית פרלמן
6275307 - 02 עבדאל לטיף אוסאמה
*627531 - 02
*627532 - 02
*627533 - 02
*627534 - 02
*627535 - 02
*627536 - 02
*627537 - 02
*627538 - 02
*627539 - 02
*627540 - 02
*627541 - 02
*627542 - 02
*627543 - 02
*627544 - 02
*627545 - 02
*627546 - 02
*627547 - 02
*627548 - 02
*627549 - 02