מספר טלפון


6290029 - 02 לתפקידים מיוחדים אגף
6290073 - 02 מחלקת הדפוס
6290077 - 02 חבילות סניף המרכז
6290082 - 02 תחום ההדרכה
6290114 - 02 שימור אתרים
6290319 - 02 מוקד לקוחות השירות הבנקאי
6290322 - 02 תחום לקוחות ופניות הציבור
6290328 - 02 תחום לקוחות ופניות הציבור
6290342 - 02 מדור חסכונות והלואות
6290353 - 02 מחלקת סילוקין
6290356 - 02 תחום כספים וכלכלה
6290359 - 02 מדור תשלומים לספקים
6290362 - 02 מחלקת שיווק ופיתוח שירותים
6290368 - 02 תחום תפעול
6290384 - 02 תחום משאבי אנוש
6290400 - 02 מחלקת שיווק ופיתוח שירותים
6290409 - 02 מסלקה תחום תפעול
6290413 - 02 מסלקה מסלקה תחום תפעול
6290414 - 02 תחום תפעול
6290419 - 02 תחום כספים וכלכלה
6290445 - 02 (פקס) שערי ירושלים
6290447 - 02 מוקד ווסטרן יוניון
6290459 - 02 תחום משאבי אנוש
6290462 - 02 תחום ארכיון ובנאם
6290534 - 02 אתר האינטרנט
6290552 - 02 (פקס) סניף הר הצופים האוניברסיטה
6290601 - 02 אגף הרווחה וגימלאות
6290606 - 02 יחידה לטיפול בגימלאים
6290625 - 02 סגן סמנכל בקרה ואיכות השירות קשרי לקוחות
6290626 - 02 סגן סמנכל בקרה ואיכות השירות קשרי לקוחות
6290627 - 02 מחלקת פניות הציבור
6290629 - 02 מנהלת תחום שירותי אשנב
6290632 - 02 סגן סמנכל לתפעול קשרי חוץ
6290636 - 02 סמנכ"ל לתפעול תכנון ובקרה סגן
6290636 - 02 תחום הנדסת ייצור למפורטי מנהל
6290641 - 02 סניף דואר המרכז
6290643 - 02 (פקס) סניף דואר המרכז
6290647 - 02 דואר המרכז סניף
6290676 - 02 מנהל סניף דואר המרכז
6290686 - 02 סניף הורדוס
6290687 - 02 (פקס) (פקס) סניף הורדוס
6290694 - 02 ספריה יחידה לטיפול בגימלאים
6290700 - 02 סמנכל לשיווק ומכירות
6290702 - 02 ספק בולים סניף המרכז
6290707 - 02 סמנכל לתפעול
6290711 - 02 היועץ המשפטי
6290734 - 02 מחלקת סילוקין
6290777 - 02 סמנכל ללוגיסטיקה
6290788 - 02 מנהל תחום תכנון תפעול
6290791 - 02 מנהל תחום העברת דואר
6290800 - 02 לשכת המנהל הכללי
6290802 - 02 (פקס) לשכת המנהל הכללי
6290808 - 02 דובר הרשות
*629082 - 02
*629085 - 02
*629087 - 02
*629088 - 02
*629089 - 02
*629090 - 02
*629092 - 02
*629093 - 02
*629094 - 02
*629096 - 02
*629099 - 02