מספר טלפון


6295050 - 02 סמנכל בקרה לאיכות
6295090 - 02 היחידה למסחר אלקטרוני
6295100 - 02 סגן סמנכל לתפעול מסד
6295154 - 02 סניף גאולה
6295197 - 02 שערי ירושלים
6295224 - 02 שרות פסיכולוגי
6295252 - 02 קליטת עליה
6295302 - 02 מוקד תברואה
6295302 - 02 מוקד פניות הציבור
6295308 - 02 היחידה להנגשה לאוכלוסיה עם מוגבלויות
6295334 - 02 סגן ראש העיר יצחק ברוך וינברגר
6295744 - 02 מינה פנטון סיעת המפדל
6295746 - 02 ברסקה שלמה סיעת שס
6295747 - 02 שמואל יצחקי סיעת שס
6295748 - 02 לרי יאיר סיעת שס
6295754 - 02 שמשון ניר סיעת ירושלים אחת
6295755 - 02 פרימסלר סלבה סיעת ירושלים עכשיו
6295757 - 02 רן וולף סיעת ירושלים עכשיו
6295759 - 02 גלעד ברנע סיעת ירושלים עכשיו
6295760 - 02 רוני אלוני סיעת אוהבי ירושלים
6295765 - 02 יחידת פעילות ספריות
6295799 - 02 בתי ספר על יסודיים
6295801 - 02 יוסי טל גן סיעת יש עתיד בירושלים
6295802 - 02 מחלקת המידע
6295866 - 02 המכללה הירושלמית לפיתוח מנהיגות קהילתית
6295888 - 02 מענה (קולי (מידע רישוי
6295981 - 02 מרכז הדרכה עירוני