מספר טלפון


6296000 - 02 גבייה ושומה טלפוני ממוחשב גזברות
6296010 - 02 יחידת כא
6296080 - 02 עיריית ירושלים חניון
6296088 - 02 (פקס) חדר בטחון
6296104 - 02 חינוך חברתי יסודי
6296133 - 02 פקס) מינהל) כללי
6296192 - 02 פפה אללו סיעת מרץ
6296195 - 02 קבלת עובדים
6296285 - 02 יורין אנדרין
6296333 - 02 גביית ארנונה ומים
6296333 - 02 גבייה ושומה מענה קולי
6296399 - 02 משה כהן סיעת יהדות התורה
6296475 - 02 (פקס) מחלקת איכות הסביבה
6296513 - 02 יעקב ליבשיץ סיעת ישראל בעליה
6296563 - 02 דוד שמחון סיעת המפדל
6296602 - 02 כיכר ספרא הנהלה
6296666 - 02 קריית העייריה
6296685 - 02 אברהם פיינר סיעת יהדות התורה
6296686 - 02 רישום חטיבות ביניים וביהס על יסודי
6296706 - 02 רישום ביהס יסודי
6296711 - 02 חינוך מיוחד
6296728 - 02 אודי ארנון סיעת מרץ
6296729 - 02 מאיר מרגלית סיעת מרץ
6296765 - 02 לרישום גני ילדים תחנה
6296767 - 02 לרישום גני ילדים תחנה
6296768 - 02 לרישום גני ילדים תחנה
6296769 - 02 ילדים רישום גני
6296770 - 02 רישום גני ילדים
6296771 - 02 רישום גני ילדים
6296772 - 02 רישום גני ילדים
6296778 - 02 (פקס) הנהלה הנהלה חינוך חרדי
6296819 - 02 מוקד פיקוח עירוני
6296819 - 02 מוקד הפיקוח העירוני
6296873 - 02 פיקוח על הבניה תלונות הציבור
6296877 - 02 קצין ביקור סדיר
6296906 - 02 מבקרים והדרכה כיכר ספרא מרכז
6296916 - 02 'יח עירונית לשרות לאומי
6296930 - 02 יח' עירונית לטיפול בפניות ותלונות הציבור ושיווק האגף
6296939 - 02 מידע יעוץ והשמה לזקן כיכר ספרא מרכז
6296951 - 02 גני ילדים
6296954 - 02 בתי ספר יסודיים עירוניים
6296958 - 02 הקצבות מחלקת המידע
6296962 - 02 כח אדם מינהל ומשק
6296963 - 02 מחלקת רכש ואספקה
6296970 - 02 אלעזר גלבשטיין סיעת יהדות התורה