מספר טלפון


6297004 - 02 'יח עירונית להתנדבות
6297026 - 02 יחידת משק
6297111 - 02 חדר בטחון
6297124 - 02 יח' עירונית לפיתוח תעסוקתי הכשרת כח אדם
6297134 - 02 חינוך מיוחד
6297144 - 02 שרות יעוץ לאזרח
6297221 - 02 שרות יעוץ לאזרח
6297287 - 02 הסברה והדרכה לבטיחות בדרכים
6297316 - 02 מיפוי ומדידות
6297351 - 02 פיקוח על הבניה תלונות הציבור
6297451 - 02 יחידת כספים
6297518 - 02 (פקס) ארכיב יחידת פעילות ספריות
6297539 - 02 (פקס) תשלומים לספקים
6297548 - 02 ארכיב יחידת פעילות ספריות
6297551 - 02 מחלקת מינהל וכספים
6297564 - 02 בית משפט לעניינים מקומיים
6297565 - 02 בית משפט לעניינים מקומיים
6297566 - 02 בית המשפט לעניינים מקומיים
6297566 - 02 בית משפט לעניינים מקומיים
6297567 - 02 בית המשפט לעניינים מקומיים
6297567 - 02 בית משפט לעניינים מקומיים
6297573 - 02 בית המשפט לעניינים מקומים
6297574 - 02 בית המשפט לעניינים מקומיים
6297576 - 02 יועץ מדיני לראש העיר לענייני עדות נוצריות
6297577 - 02 יועץ מדיני לראש העיר לענייני מזרח ירושלים
6297580 - 02 הנהלה הנהלה תברואה מוקד צור באהר לשכת
6297586 - 02 היועץ המשפטי לעירייה
6297595 - 02 בדק בית
6297606 - 02 תשלומים לספקים
6297608 - 02 מחלקת שיווק ומכירות
6297610 - 02 הנהלת הרשות
6297613 - 02 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מזכירות
6297614 - 02 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מזכירות
6297617 - 02 הרשות לפיתוח ירושלים
6297624 - 02 חינוך מיוחד
6297634 - 02 ראש העיר שלומי אטיאס כיכר ספרא סגן
6297644 - 02 מבנים מסוכנים
6297645 - 02 מבנים מסוכנים
6297646 - 02 פיקוח על הבניה הנהלה
6297648 - 02 רישוי מיפוי ומדידות
6297649 - 02 על הבניה הנהלה כיכר ספרא פיקוח
6297653 - 02 מידע תכנוני
6297654 - 02 הנהלה רישוי ופיקוח
6297656 - 02 מאור תכנון ופיקוח
6297658 - 02 הסדרי תנועה
6297660 - 02 דרכים הנהלה תחבורה ופיתוח תשתיות
6297662 - 02 בדרכים כיכר ספרא בטיחות
6297664 - 02 תאום עבודות תשתית
6297667 - 02 בינוי תכנון מבני ציבור
6297668 - 02 הנהלה תחבורה ופיתוח תשתיות
6297670 - 02 תכנון מבני ציבור
6297672 - 02 תכנון ערים
6297674 - 02 ומדידות כיכר ספרא מיפוי
6297676 - 02 מדיניות תכנון
6297678 - 02 העיר כיכר ספרא מהנדס
6297679 - 02 מנהל אגף לתכנון העיר
*629768 - 02
*629769 - 02
*629770 - 02
*629771 - 02
*629772 - 02
*629773 - 02
*629774 - 02
*629775 - 02
*629776 - 02
*629777 - 02
*629778 - 02
*629779 - 02
*629780 - 02
*629781 - 02
*629782 - 02
*629783 - 02
*629784 - 02
*629785 - 02
*629786 - 02
*629787 - 02
*629788 - 02
*629789 - 02
*629790 - 02
*629791 - 02
*629792 - 02
*629793 - 02
*629794 - 02
*629795 - 02
*629796 - 02
*629797 - 02
*629798 - 02
*629799 - 02