מספר טלפון


6298002 - 02 'מח זקן ועליה
6298007 - 02 'מח שיקום
6298008 - 02 'מח ילד נוער ומשפחה
*629801 - 02
6298020 - 02 הנהלת האגף יחידת מטה
6298024 - 02 מטה ומבצעים
6298027 - 02 שרותים מקצועיים
6298028 - 02 כח אדם מינהל ומשק
6298030 - 02 גביה כיכר ספרא מדור
6298032 - 02 מחלקת כספים 7
6298034 - 02 תכנון כיכר ספרא מח'
6298037 - 02 היטל השבחה
6298044 - 02 מינהל וכספים
6298047 - 02 מפעלים מרכזיים
6298050 - 02 שיווק ופרוייקטים
6298052 - 02 סגן מנהל
6298053 - 02 ספורט בשכונות
6298056 - 02 משנה למנכל העירייה לספורט חברה ותפקידים מיוחדים
6298056 - 02 משנה למנכל ספורט וחברה ותפקידים מיוחדים
6298059 - 02 סגן מנהל האגף
6298060 - 02 מחלקה למורשת ישראל
6298062 - 02 מחלקה לתכנון ושווק
6298066 - 02 מחלקה לאומנות ועיצוב
6298070 - 02 הנהלה תרבות בטיחות בדרכים מרכז תחזוקה
6298071 - 02 סגן מנהל האגף למינהל וכספים
6298073 - 02 סגן מנהל האגף
6298088 - 02 בקרת תכניות ממוחשבות
6298091 - 02 לשכת הגזבר
6298099 - 02 מחלקה לתיאום בין אגפי ופרוייקטים מיוחדים
6298112 - 02 הנהלה תברואה מוקד צור באהר לשכת
6298115 - 02 מחלקה לארועים
6298118 - 02 לתכנון ושווק מחלקה
6298139 - 02 תנועות נוער
6298146 - 02 המחלקה לאמנויות הבמה
6298149 - 02 נפת מזרח ירושלים
6298164 - 02 ארגון עובדי עירית ירושלים
6298164 - 02 ועד עובדי עיריית ים ארגון עובדי עירית ירושלים
6298164 - 02 קופת תגמולים של עובדי עירית ירושלים אג' שית' בע"מ
6298169 - 02 מבקרת העירייה
6298170 - 02 המורשה לטיפול בתלונות הציבור
6298173 - 02 שרות פסיכולוגי
6298181 - 02 מוקד האגף לחרום ובטחון
6298181 - 02 מוקד האגף לחרום ובטחון
6298181 - 02 מתאם פרוייקטים
6298181 - 02 בטחון מוסדות חנוך וקהילה
6298181 - 02 בטחון מוסדות העירייה
6298182 - 02 מוקד האגף לחרום ובטחון
6298666 - 02 שרתון פלאזה ירושלים
6298666 - 02 פלזה שרתון מלון
6298666 - 02 פלזה שרתון ירושלים מלון
6298666 - 02 שרתון פלזה ירושלים מלון
6298691 - 02 פרימוורה מסעדה איטלקית מסעדת פרימוורה
6298691 - 02 מסעדה איטלקית פרימוורה
*629883 - 02
*629885 - 02
*629888 - 02