מספר טלפון


6542002 - 02 סלייטן מלי וחיים
6542003 - 02 (פקס) א א נ מיזוג אויר בע"מ
6542004 - 02 א א נ מיזוג אויר בע"מ
6542006 - 02 מכון ביוטי סיגלית בן דוד מכון ביוטי לקוסמטיקה
6542006 - 02 סיגלית בן דוד מכון ביוטי לקוסמטיקה
6542010 - 02 טכסטיליון בע"מ
6542020 - 02 חמד יהודה
6542021 - 02 פול ראובן
6542030 - 02 חמד יהודה
6542039 - 02 חמיאל ניצן
*654204 - 02
6542050 - 02 אינק אנד טונר בע"מ
6542051 - 02 ארן חנה
6542052 - 02 ארן חנה
6542059 - 02 כטורזה דלפין
6542060 - 02 אייטון בע"מ
6542101 - 02 קסטל יעקב
6542112 - 02 זילברמן שושנה
6542121 - 02 קרן הגימלאות המרכזית בע"מ
6542122 - 02 (פקס) קרן הגימלאות המרכזית בע"מ
6542542 - 02 יסקרוביץ יהושוע