מספר טלפון


6550217 - 02 חטיבת מבוגרים
6550217 - 02 מזכירות בית הספר להסמכת מבוגרים הנדסאים
6550228 - 02 חטיבת מבוגרים
6550229 - 02 בנאם מזכירות תלמידים
6550231 - 02 בנאם חשבונות חשבונות מזכירות תלמידים
6550236 - 02 חשבונות מזכירות תלמידים
6550237 - 02 חשבונות חשבונות מזכירות תלמידים
6550244 - 02 חדר מורים
6550245 - 02 חדר מורים
6550246 - 02 בזק מקצועי לטכנאי והנדסאי בזק
6550246 - 02 מזכירות תלמידים
6550247 - 02 מזכירות תלמידים
6550268 - 02 מרכז לימודי אלקטרוניקה
6550269 - 02 פנימיה מנהל המכללה
6550271 - 02 פנימיה בנאם מזכירות תלמידים
6550273 - 02 פנימיה פנימיה מנהל המכללה
6550287 - 02 מרכז הוראה
6550288 - 02 מנהל בית הספר
6550289 - 02 מרכז לימודי תעשיה וניהול
6550550 - 02 מכללת בזק
6550550 - 02 מנהל המכללה
6550666 - 02 השתתפויות בנכסים
6550800 - 02 הדסה תקשורת להחלמה השכרת טלויזיות וטלפונים בבתי חולים בי-ם הדסה
6550811 - 02 ביה"ח