מספר טלפון


6551100 - 02 ויצו מרכז למשפחה
6551113 - 02 בית הכרם
6551116 - 02 בית ספר תיכון
6551132 - 02 כיוונים המרכז לפיתוח מקצועי
6551132 - 02 כיוונים המרכז לפיתוח מקצועי
6551136 - 02 כיוונים המרכז לפיתוח מקצועי
6551136 - 02 כיוונים המרכז לפיתוח מקצועי
6551139 - 02 פיקוח ומעונות יום
6551145 - 02 מרכז למניעת אלימות במשפחה
6551311 - 02 צרכנית עובדי תנובה
6551551 - 02 בית חולים כפר שאול טלפון ראשי בי"ח ממשלתי לחולי נפש
6551551 - 02 הרצוג הכפר השבדי
6551551 - 02 ממשלתי לחולי נפש
6551551 - 02 המרכז לבריאות הנפש כפר שאול
6551551 - 02 כפר שאול בית חולים כפר שאול טלפון ראשי ביח ממשלתי לחולי נפ