מספר טלפון


6556011 - 02 לבנין סולל בונה בע"מ חברה
6556011 - 02 בונה בע"מ מרחב ירושלים סולל
6556111 - 02 הרשות להגבלים עסקיים
6556111 - 02 רשות ההגבלים הרשות להגבלים עסקיים
6556212 - 02 תחום רדיו
6556222 - 02 הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו
6556226 - 02 יועץ משפטי
6556228 - 02 נציב תלונות הציבור
6556232 - 02 תחום הנדסה
6556272 - 02 תחום כספים ומינהל
6556287 - 02 (פקס) יועץ משפטי
6556444 - 02 המחלקה המשפטית ומחלקת חשבונאות ודיווח
6556553 - 02 המחלקה לרישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים
6556555 - 02 הרשות לניירות ערך
6556555 - 02 רשות ניירות ערך לשכת יו"ר הרשות והמזכירות
6556565 - 02 המחלקה הכלכלית שוק משני ופיקוח על הקרנות וועדה לעניין
6556655 - 02 שירות מחלקת
6556666 - 02 ג הראל מחשבים ותקשורת בע"מ
6556688 - 02 (פקס) ג הראל מחשבים ותקשורת בע"מ