מספר טלפון


6558011 - 02 בית הכרם
6558111 - 02 בית הכרם סמינר בית הכרם עש דוד ילין מרכז לימוד
6558111 - 02 בית הכרם=המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
6558111 - 02 החטיבה לגיל הצעיר
6558111 - 02 המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
6558111 - 02 סמינר בית הכרם ע"ש דוד ילין מרכז לימוד
6558222 - 02 תנובה ירושלים
6558311 - 02 גבעת שאול
6558333 - 02 הנהלת מרחב
6558366 - 02 אסטרייך דב ושושי
6558400 - 02 אגודת אכסניות נוער בישראל
6558400 - 02 ארגון אכסניות הנוער אגודת אכסניות נוער בישראל
6558463 - 02 פרי מלון הולידיי אין מכון
6558480 - 02 לטכנאי שירות המכללה
6558481 - 02 עולם הירחונים מישל
6558482 - 02 עולם הירחונים מישל
6558483 - 02 לטכנאי שירות המכללה
6558558 - 02 בנייני האומה מרכז הקונגרסים הבינ"ל ירושלים
6558558 - 02 מרכז הקונגרסים הבינ"ל ירושלים בנייני האומה
6558570 - 02 בניני האומה משרדים אפרופו
6558576 - 02 בית קפה ומסעדה אפרופו
6558576 - 02 אפרופו
6558577 - 02 אפרופו בית קפה ומסעדה
6558588 - 02 קרן ג נראלי גנראלי
6558588 - 02 ג'נראלי קרן
6558590 - 02 רמה ביה"ס לאומנויות במה
6558888 - 02 שרתון פור פויינטס
6558888 - 02 שרתון פור פויינטס ירושלים מלון