מספר טלפון


*658020 - 02
*658021 - 02
*658022 - 02
*658023 - 02
*658024 - 02
*658025 - 02
*658026 - 02
*658027 - 02
*658028 - 02
*658029 - 02
*658030 - 02
*658031 - 02
*658032 - 02
*658033 - 02
*658034 - 02
*658035 - 02
6580360 - 02 ורקר משה ואלה
6580367 - 02 שרייר אליזבט
6580368 - 02 כהן שושנה
6580373 - 02 דיין עמנואל ושרה
6580378 - 02 ד"ר בנימין רייזל
6580387 - 02 פרנקל קטרינה
6580416 - 02 לנדאו בונדי קלרה
6580555 - 02 אנג'ל שלמה א בע"מ מאפיה
6580555 - 02 מאפית אנג'ל ירושלים בע"מ
6580555 - 02 שלמה א אנג'ל בע"מ מאפיה
6580580 - 02 הזמנות אנג'ל שלמה א בע"מ מאפיה
6580680 - 02 באמצעות כרטיס אשראי תשלום
6580711 - 02 מרכזיה
6580772 - 02 המחוז 'פקס' מזכירות