מספר טלפון


6584006 - 02 תקשורת טלפונים
*658401 - 02
6584022 - 02 מזכירות מערכות מידע ממוחשבות הנהלה
6584025 - 02 מפקח ראשי לבטיחות קרינה
6584026 - 02 הנדסת חשמל
6584027 - 02 חשמל רכזים מזכירות מנהל התקנות מזכירות פרוייקטים מרכזיה מרכזיה תקשורת טלפונים
6584030 - 02 מוקד תקלות ובקרה
6584031 - 02 אחראי כיתת סיליקון
6584032 - 02 חשמל רכזים מזכירות מנהל התקנות מזכירות פרוייקטים מרכזיה מרכזיה תקשורת טלפונים
6584037 - 02 רישום ודיווח
6584039 - 02 התאגדות עובדי האוניברסיטה יור
6584039 - 02 ארכון עובדים מינהליים וטכניים
*658404 - 02
6584050 - 02 מנהל התקנות מזכירות פרוייקטים מרכזיה מרכזיה תקשורת טלפונים
6584051 - 02 מזכירות הספקה מנהל
6584053 - 02 תשלומים
6584054 - 02 יבוא
6584056 - 02 ומשלוחים מכס
6584059 - 02 מחסן מרכזי
*658406 - 02
6584071 - 02 רכז תקציבים והתקנות
6584079 - 02 מעבדת ראייה
6584081 - 02 הפעלה חשבונות צרכנים
6584086 - 02 המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה
6584089 - 02 כתה העת הישראלי למתמטיקה
6584090 - 02 תחנות עבודה
6584102 - 02 חשב מזכיר פקולטה
6584104 - 02 שרטוט חשמל רכזים מזכירות מנהל התקנות מזכירות פרוייקטים מרכזיה מרכזיה תקשורת טלפונים
6584111 - 02 מרכז מידע לסטודנטים
6584111 - 02 מענה קולי לסטודנטים
6584114 - 02 הנהלת חשבונות ספקים
6584117 - 02 מזכירות מזכירות מזכירת ביהס
6584123 - 02 הפליאוגרפיה מפעל
6584124 - 02 ביהס יובל פרוייקט חניכים
6584124 - 02 יוב"ל פרוייקט חניכים
6584125 - 02 מפעל הפליאוגרפיה
6584128 - 02 מורי ביהס
6584130 - 02 משק מערכת
6584135 - 02 המרכז למחקר הרציונליות
6584135 - 02 מנהלת אדמיניסטרטיבית
6584135 - 02 מזכירות מנהלת אדמיניסטרטיבית
6584151 - 02 הסביבה בריאות
6584156 - 02 מעבדת לחקר איכות אויר
6584157 - 02 מדעי הסביבה
*658416 - 02
6584171 - 02 מזכירות
6584172 - 02 לחקר תפוצות ישראל מנכ"ל אגודה
6584178 - 02 חדר מחשבים
6584180 - 02 רכז שטחים וטקסים
6584183 - 02 מעבדה לכימיה
6584189 - 02 ספרייה מנהלת אדמיניסטרטיבית
6584189 - 02 חדר מחשבים
6584190 - 02 שרותי משק
6584190 - 02 מזכירות מנהל שרותי משק
6584200 - 02 מיקרואלקטרוניקה פיילוט פלנט
6584201 - 02 מעבדה גיאוכימית
6584209 - 02 בית מלאכה למכניקה עדינה
*658421 - 02
*658422 - 02
*658423 - 02
*658424 - 02
*658425 - 02
*658426 - 02
*658427 - 02
*658428 - 02
*658429 - 02
*658430 - 02
*658431 - 02
*658432 - 02
*658433 - 02
*658434 - 02
*658435 - 02
*658436 - 02
*658437 - 02
*658438 - 02
*658439 - 02
*658440 - 02
*658441 - 02
*658442 - 02
*658443 - 02
*658444 - 02
*658445 - 02
*658446 - 02
*658447 - 02
*658448 - 02
*658449 - 02
*658450 - 02
*658452 - 02
*658453 - 02
*658454 - 02
*658455 - 02
*658456 - 02
*658457 - 02
*658458 - 02
*658459 - 02
*658460 - 02
*658461 - 02
*658462 - 02
*658463 - 02
*658464 - 02
*658465 - 02
*658466 - 02
*658467 - 02
*658468 - 02
*658469 - 02
*658470 - 02
*658471 - 02
*658472 - 02
*658473 - 02
*658474 - 02
*658475 - 02
*658476 - 02
*658477 - 02
*658478 - 02
*658479 - 02
*658480 - 02
*658481 - 02
*658482 - 02
*658483 - 02
*658484 - 02
*658485 - 02
*658486 - 02
*658487 - 02
*658488 - 02
*658489 - 02
*658490 - 02
*658491 - 02
*658492 - 02
*658493 - 02
*658494 - 02
*658495 - 02
*658496 - 02
*658498 - 02